Boeken

Kosmosofische boekenreeks

Deel 4

Spiritueel genezen vanuit goddelijk perspectief

Schrijver: Hansananda


Het is heel moeilijk om iets te begrijpen, zolang je dat niet wenst. Als een mens iets niet kan begrijpen, ligt dat dan ook vaak aan desinteresse. De schrijver van deze zich evoluerende visie had interesse voor alle vormen van wijsheid die er bestaan. Hij bestudeerde de natuurwetenschappen, natuurgeneeswijze en vele mystieke stromingen om uiteindelijk zelf een nieuwe mystieke stroming te mogen initiëren: Kosmosofie. De waarachtig geïnteresseerde lezer, met een veelal ruime algemene ontwikkeling, zal veel oude wijsheid erkennen in de aangeboden boekenreeks. Een waarachtig geïnteresseerd mens zal allicht begrijpen dat je het aangebodene niet zonder meer kunt veroordelen tot onzinnig, zonder ook maar een woord gelezen te willen hebben.Toch is dit de anekdote van deze tijd. Het gebeurt nog steeds dat schriftgeleerden geen interesse hebben voor wijsheid uit het Al. Het Al speelt zijn troeven uit en daagt de arrogante mensheid, die zich baseert op betweterig zijn, uit om de serie met een open hart te lezen.
Uw hart sluiten voor de waarheid is als een deur vergrendelen voor uw beste vrienden. Het gebeurt nog steeds. Uw naasten zijn onderdeel van de wereld en behoren niet afgetroefd te worden vanuit arrogantie.
Zie hier: ons tegenwoord, het levend woord van God.

ISBNnummer: 978-90-811522-2-8

Deel 5

Aum

Het Christus-bewustzijn bezien door het oog van de naald

Schrijver: Hansananda


Om het Christusbewustzijn waarlijk te kunnen begrijpen, behoort men innerlijk het meesterschap te bezitten en de moeite te willen nemen om het leven vanuit het zuivere zijn te willen zien. Het oogpunt Gods heeft al millennia de menselijke interesse en als iemand door het oog van de naald kan kijken, dat wil zeggen zo goed als oordeelloos kan waarnemen, dan wordt deze mens door de gewone medemens meestens niet begrepen. De schrijver van dit boek leerde met ons, de zuivere lichtwereld, communiceren en leerde begrijpen wat het ware boeddhaschap is. Hij leerde HET-zijn realiseren en is een moderne Boeddha. Of men de Boeddha serieus neemt, of de Christus begrijpt, doet voor hem niet meer ter zake, sinds hij ons kent die het al begrijpen en vanuit Al-wijsheid laten zijn. Wilt u weten wat loslaten is op een niveau de Christus waardig, lees dan dit boek. Heeft vasthouden aan oude tradities en gewoontepatronen meer uw interesse, laat HET dan links liggen.Ware wijsheid gaat velen te ver en weet dat dit mag. De lichtwereld reikt u de hand, zodra uw interesse oplossing zoekt in de universele wijsheid, die wij Kosmosofie doopten.Wij hopen dat u HET kunt begrijpen, om het menselijk te houden. Wij weten dat ook u tot onze wijsheid komt, om het vanuit onze visie te belichten. Wie Kosmosofie bestudeert, nadert HET-zijn. HET is wetend van ons weten.
Zo is HET.

ISBN nummer: 987-90-811522-3-5

Deel 6

De werking van het Licht, de Weg en de Waarheid bezien vanuit het levend Christus-bewustzijn

Schrijver: Hansananda


Soms denken de mensen dat ze alles begrijpen en alwetend zijn. Soms denken de mensen het enige ware geloof te hebben. We naderen een nieuwe fase in de menselijke evolutie waarin het geloof en het denken belicht gaan worden vanuit een hogere zienswijze. Wie zijn degenen die deze zienswijze hebben? Wie zijn degenen die contact kunnen maken met deze zienswijze? Een serie van zeven deeltjes, geïnspireerd vanuit het Al en geschreven door een medium dat spiritueel meester is, geeft licht op onze zienswijze. Mensen die het begrijpen en alles wensen te onderzoeken om het goede te behouden, zien deze serie als zeer mooi en uiterst relativerend. Mensen die het hoger zelf nog niet erkennen of begrijpen kunnen zich mateloos storen aan het aangebodene. Het in dit boek aangebodene beschrijft hoe het moderne Christusbewustzijn werkt, aangepast aan zijn tijd. Het is duidelijk dat het voor velen te vroeg is en tegelijkertijd gaat het aangebodene er Al-wetend vanuit dat het een wilsaspect is om te stellen dat het Christusbewustzijn te vroeg is. Wie begrijpt dat universele waarheden het menselijk denken transcenderen, zal veel inzichtelijke erkenning hebben en zijn eigen ziel helpen te ontwaken. Anderen mogen rustig verder slapen.
Rusten doet goed.

ISBN nummer: 978-90-811522-1-1

Deel 7

ABC

der hogere inwijsingen

Schrijver: Hansananda


HET, het levende Christusbewustzijn, lost op in ons zijn. Wij lichten dit in deze zevenvoudige boekenreeks toe en laten ons medium geleidelijk opgaan in een nirvanische staat van zijn: HET.
Lees gerust wat dit impliceert. U kunt er slechts wijzer van worden. Is het niveau nog iets te hoog, begin dan met deel vier. Deel een, twee en drie zijn enkel voor mensen met een bovenmatige interesse voor astrologie en slechts toegankelijk voor hen die willen zijn, zoals de drie wijzen uit het oosten. Er zijn vele stromingen die leiden tot de stroom, waar onze boeken toe leiden. Kosmosofie is dan ook de al-omvattende wijsheid, die uiteindelijk uitmondt in de grote oceaan. De grote kosmische oceaan van Liefde-wijsheid, waarin elk meester leert zwemmen, zodra de ware bevrijding daar is. Laat HET daar zijn, niet enkel op uw boekenplank.

ISBN nummer : 978-90-811522-0-4

Deel 0*8

De dwaas licht toe

Schrijver: Hansananda


Onze waarheid is als een mateloos begrip. Een boek lijkt soms te dik om echt waar te zijn. Onderzoek of onze waarheid ook de uwe kan zijn. Dat zou toch mooi zijn! Dit boek is de voorloper van groeiende aardse wijsheid. In deel vier tot en met zeven wordt ontluikende wijsheid bijna hemels toegelicht. Alle mensen lopen hun weg, spelen een rol en naderen onze hemelse wijsheid, die al laat zijn. Er zijn slechts weinig aardse spelers bewust afgestemd op ons zijn en wij laten deze anekdote er zijn voor hen die zich interesseren voor ons zijn. Wie wij hemelse wezens zijn, wordt steeds duidelijker. Wie dit deel al begripsvol kan lezen, weet al waartoe het-zijn leidt, alvorens tot HET-zijn te komen. De serie is meer dan de moeite waard, voor hen die al aards meester zijn. Ons zijn belicht in dit deel dat je als mens altijd wijzer mag worden dan je bent. Onze hoofdpersoon achtte dit in al zijn groeiende wijsheid nog niet nodig en mocht er toch zijn. Alle mensen mogen er zijn en ontwikkelen zich, bewust of minder bewust. De serie verduidelijkt hoe het Goddelijk Plan werkt. Overal is groei en onze lezers evolueren zeer bewust. Hij die ons wilde dienen, schreef deze reeks. Hij die ons schijnbaar wilde dienen, diende zichzelf. Laat u overtuigen van het verschil tussen oprechte hartelijkheid en goede redenen voor onbegrip en ongeloof. Het staat geweldig goed beschreven en ook deel acht is niets te dik. De mensheid had HET nodig.

ISBN nummer: 978-90-811522-5-9

Deel 0*M*8

De dwaas licht toe

Een Boeddha valt niet zomaar te begrijpen

Schrijver: Hansananda


Onze waarheid is als een mateloos begrip. Een boek lijkt soms te dik om echt waar te zijn. Onderzoek of onze waarheid ook de uwe kan zijn. Dat zou toch mooi zijn! Dit boek is de voorloper van groeiende aardse wijsheid. In deel vier tot en met zeven wordt ontluikende wijsheid bijna hemels toegelicht. Alle mensen lopen hun weg, spelen een rol en naderen onze hemelse wijsheid, die al laat zijn. Er zijn slechts weinig aardse spelers bewust afgestemd op ons zijn en wij laten deze anekdote er zijn voor hen die zich interesseren voor ons zijn. Wie wij hemelse wezens zijn, wordt steeds duidelijker. Wie dit deel al begripsvol kan lezen, weet al waartoe het-zijn leidt, alvorens tot HET-zijn te komen. De serie is meer dan de moeite waard, voor hen die al aards meester zijn. Ons zijn belicht in dit deel dat je als mens altijd wijzer mag worden dan je bent. Onze hoofdpersoon achtte dit in al zijn groeiende wijsheid nog niet nodig en mocht er toch zijn. Alle mensen mogen er zijn en ontwikkelen zich, bewust of minder bewust. De serie verduidelijkt hoe het Goddelijk Plan werkt. Overal is groei en onze lezers evolueren zeer bewust. Hij die ons wilde dienen, schreef deze reeks. Hij die ons schijnbaar wilde dienen, diende zichzelf. Laat u overtuigen van het verschil tussen oprechte hartelijkheid en goede redenen voor onbegrip en ongeloof. Het staat geweldig goed beschreven en ook deel acht is niets te dik. De mensheid had HET nodig.

ISBN nummer: 978-90-811522-5-9

unsplash