Satsang gastenboek


In dit gastenboek lees je ervaringen van deelnemers aan de satsangs. Ze schetsen elk op hun eigen manier hoe ze de satsangs ervaren, beleven, wat het ze brengt in hun spirituele evolutie, en dagdagelijkse leven. Je leest ook hoe ze door de satsang en het samenzijn gestimuleerd worden in hun groei naar verdiepend bewustzijn.

Gastenboek deelnemers aan de satsang

Niet luisteren met je verstand, maar rechtstreeks voelen en herkennen van de waarheid diep in je, weten dat het zo is'
In Satsang gebeurt heel veel tegelijk: antwoorden op vragen, verheldering, verstilling, losschudden van weerstanden, ruimer zien, lichter worden, benoemen van wat zelden zo openlijk benoemd kan worden… maar vooral het hart openen, niet luisteren met je verstand, maar rechtstreeks voelen en herkennen van de waarheid diep in je, weten dat het zo is.

'Het hart opent zich en dat brengt vreugde'
Iedere deelname aan de Satsang brengt mij dichter bij het weten dat het niet om mijn wil, mijn denken en mijn persoon gaat, echter om een steeds hogere afstemming op HET Licht en DE Waarheid. Het hart opent zich en dat brengt vreugde! Luisteren naar de mooie mantra's of meezingen geeft een diepere verbondenheid met elkaar in samenzijn met het Licht. Tijdens de Satsang is de zelfreflectie veel dieper, waardoor nog duidelijker wordt dit na de Satsang te blijven doen

Het brengt mij sowieso in een grotere staat van alertheid'
Hansananda heeft de gave om de dingen zo uit te drukken dat het blijft hangen, letterlijk en figuurlijk. Het brengt mij sowieso in een grotere staat van alertheid. De energie tilt me op. Het groepsgebeuren brengt inzichten. We leren van elkaar. Wanneer Hansananda persoonlijke vragen beantwoordt gebeurt er iets wat ik niet kan omschrijven en wat meestal later duidelijk wordt. Processen worden in gang gezet. Het is een voorrecht om bij deze satsangs aanwezig te zijn. Om zo gul ontvangen te worden door het hele satsang ondersteuningsteam. Om jezelf te mogen zijn onder gelijkgestemden. Kosmosofie is een groot geschenk in mijn leven. Het is hard werken.. en de moeite waard!


'De uitnodiging om je ego te ontrafelen en patronen in je zijn te leren doorzien'
De uitnodiging om je ego te ontrafelen en patronen in je zijn te leren doorzien, is een van de vele dingen die op een satsang plaatsvinden. Je wordt je bewuster van de weg die je behoort te lopen naar het Universele Zijn. Je leert ook zien dat je op weg bent, en ieder mens de weg op zijn eigen wijze loopt. Je leert het oordeel er bij jezelf uit halen, dat iemand een verkeerde weg inslaat, als die weg niet loopt zoals jezelf denkt dat deze behoort te lopen. De waarheid die je voor lief neemt, wordt onder de loep genomen en vanuit de Universele Waarheid belicht. Het denken, wat zo vanzelfsprekend is, komt tot rust en vindt aansluiting bij het weten, dat alles laat zijn.

'Hoofdzaken veranderen in hartzaken. Het is jezelf transcenderen naar een hogere staat van zijn door licht toe te laten in je hart. '
De stille stem is overal hoorbaar. In de natuur, tijdens de meditaties. Bij het samenzijn. Satsang nodigt uit om te leren luisteren. Te verstillen. Oordeelloos te kijken. Begripsvol worden. Bewuster zijn. Licht toelaten in je hart. Hoofdzaken veranderen in hartzaken. Het is jezelf transcenderen naar een hogere staat van zijn door licht toe te laten in je hart.

'Hoe het proces van de een, aansluiting vindt bij het proces van de ander'Je persoonlijke weerstand naar het leven vanuit het hart, komt op losse schroeven te staan bij het luisteren naar het onpersoonlijke, dat universeel is. Het is bijzonder om de verwevenheid te ervaren vanuit de woorden die het Goddelijke geïnspireerd overbrengt, hoe verweven alles is met elkaar. Hoe het proces van de een, aansluiting vindt bij het proces van de ander.

'zielsverheffend'
Hoe zeg ik zo onpersoonlijk mogelijk wat Satsang met me doet? In één woord….”zielsverheffend"."Satsang" vraagt om even alles te laten zijn en tijd te maken om eens die enorme meestal nogal onbekende materie te onderzoeken.

Wat doet de "SATSANG" met me?

De vraag geeft me een beroering, satsang is iets wat me aangereikt wordt en ik vanuit het menszijn een poging mag doen om er aandacht aan te geven. De "aandacht" die nodig is om er te leren mee omgaan, en vanwaaruit ik kan kiezen in "vrede" of "onvrede" met mezelf te zijn. Voorwaardelijk of onvoorwaardelijk mezelf aandacht te geven. Het is die keuze die me steeds meer duidelijk kan maken wat het beste bedoeld wordt om "mijn eigen weg" te vinden. Een weg die niet zomaar geplaveid ligt en toch op het juiste moment duidelijkheid geeft …. als je wil "weten". Het innerlijke weten wordt aangesproken en daar gaat het om. "Satsang" leren omzetten naar het werkelijke leven is moeilijk, het is leren, dus fouten worden gemaakt en zelfs dat mag er zijn. We mogen er zijn en we mogen er "zijn" een groot verschil en toch zo anders om in het "zijn" te leven. Een betekenis van waarde in niks vergeleken met hoe het als mens geleefd, beleefd wordt. Dan pas kunnen we uiting geven naar de wereld en zien, voelen wat we al zolang missen, geen geloof of overtuigingen want diep in onszelf kan niemand beter weten wat er bedoeld wordt tenminste als we eerlijk zijn met onszelf. En juist dit is een uitdaging om te kijken wat wij onszelf misschien wel wijsmaken. Het wijs- maken is uit ons denken ontstaan en dus niet uit onze kern ontstaan. Onze "Kern" dat is "Satsang" hoe nieuwsgierig, leergierig kunnen we zijn als het over onszelf gaat en niet over de ander? "Satsang" vraagt om even alles te laten zijn en tijd te maken om eens die enorme meestal nogal onbekende materie te onderzoeken. Wij zijn dankbaar om deze uitdaging met onszelf te mogen aangaan (eens met een lach en een traan) oordeelloos onszelf opnieuw geboren te laten worden.

'Je psyche krijgt minder ruimte om zich te laten gelden, en de geestigheid van het Licht weerklinkt in het samenzijn als je de bereidheid vindt om het ego los te laten'

Tijdens de satsang is de rust intensiever, wordt je bewustzijn ruimer en krijgt je hartscentrum meer invloed op de dagelijkse gang van zaken. Je relativeert meer en meer en zet, als is het maar tijdelijk, je gekleurde bril af om te leren kijken vanuit non-dualiteit. Echt begrijpen begint bij de satsang meer vorm te krijgen, door ook te leren zien dat alles om de waarheid heen draait. Je psyche krijgt minder ruimte om zich te laten gelden, en de geestigheid van het Licht weerklinkt in het samenzijn als je de bereidheid vindt om het ego los te laten. Je voelt hoe het licht door je heen stroomt. Tijdens de meditaties, tijdens de wandelingen, bij het luisteren naar het geïnspireerde woord vanuit de hoogste Waarheid. Elk woord zet aan tot reflecteren op je eigen zijn, en ook al gaat het over iemand anders, je alertheid wordt verhoogd door te zien dat de ander ook een spiegel vormt voor je eigen zijn.

'Satsang is waar het zoeken in vinden verandert. Om uiteindelijk thuis te komen in het Universele Hart.'
Onderweg naar de Satsang voel je jezelf al vaak gedragen door het Licht. Je voelt je hart meer open gaan. Het Licht neemt je mee op reis, daar waar je behoort te zijn. Satsang is waar het zoeken in vinden verandert. Om uiteindelijk thuis te komen in het Universele Hart.


'Hansananda kan zo haarfijn toelichten waar het werkelijk om gaat en niet waar we denken dat het om gaat.'
Wat de Satsang voor mij brengt, is telkens weer een stuk bevrijding.

Er wordt elke keer weer iets anders duidelijk wat je vrijheid belet.

Het kluwen dat rond je heen zit wordt meer en meer ontrafeld als je de bereidheid hebt om eraan mee te werken. Hansananda kan zo haarfijn toelichten waar het werkelijk om gaat en niet waar we denken dat het om gaat. Wat zijn de ingrediënten van Gods schepping? Alles heeft een reden van bestaan en dient je eigen evolutie. En dat wordt tijdens elke Satsang meer en meer duidelijk aan de hand van voorbeelden uit het alledaagse verweven met de nodige humor.

Het samen zijn met anderen doet ook zo deugd, je weet dat je niet alleen bent met al je stukken die je dient te begrijpen, de babbels tijdens de wandelingen, tijdens het eten, maken het ook luchtiger, lichter….Hoe langer je er bent, hoe meer je speelse, ongeremde natuur naar boven komt. Je ziet ook iedereen veranderen gedurende de Satsang en ook in het verloop van de jaren, want laat ons eerlijk zijn, iets wat je jaren meesleept, kan niet op 1 dag weg zijn. Ik ga elke keer vrolijk, licht, opgeruimd en blij naar huis. Ik kan er nog een hele tijd op teren, de inzichten komen binnenvallen, elke keer een innig moment van vreugde! Eén van de ingrediënten op de weg naar het LICHT!


'Het was voor mij een scharniermoment om mijn psyche te doorzien'
Tijdens de satsang voel je, je helemaal meegezogen en gedragen door het licht. In die fijne verbinding, in de verstilling komt er meer acceptatie, je ziet dat de weg de weg is, dat alles zijn tijd heeft en dat wegen slechts tijdelijk zijn.
Zo kwam ik tijdens de laatste satsang oog in oog te staan met de wortels van mijn ziel. Ik keek ze recht in de ogen, ze waren niet langer meer bedolven. Ik doorzag ze, kon zien waar mijn psyche me voor de gek hield, zonder franje open en bloot. Het was voor mij een scharniermoment om mijn psyche te doorzien. Ik krijg nog steeds dagelijkse oefeningen en ik mag me nog steeds de vraag stellen: “Waar ben ik vandaag m’n wortels tegengekomen?" Maar ben heel dankbaar het te mogen zien en het ego te ontkrachten :)


'Je kan de kans grijpen die in de kern van de satsang aangeboden wordt: luisteren met het hart'

Een waterval aan inzichten. Niet te bevatten op welke verwonderlijke manier Hansananda elke keer weer de satsangs brengt. Het is een echte spraakwaterval, die je onderdompelt in de helende en bewustmakende kracht van universele inzichten die uitnodigen tot deconditioneren, begripsvol leren zijn en blijven. Niet eenvoudig om te doen. De eerste uitdaging komt al tijdens het luisteren naar deze geïnspireerde woorden. Je komt er al snel achter dat als je probeert te luisteren met je denken, je niet helemaal kan pakken wat er gezegd wordt. Je kan er door gefrustreerd raken, of je kan de kans grijpen die in de kern van de satsang aangeboden wordt; luisteren met je hart. Wat er dan gebeurt is dat je de barrière van je denken en zijn oordelend vermogen doorbreekt. Je voelt dan dat wat er gezegd wordt resoneert met vrede, en vredevol is. Dat daarbij het geconditioneerde denken als beperkt en beperkend gezien kan worden, kan je zien als een verruiming ;) Zo wordt het verschil tussen leven vanuit je hart of ego, steeds duidelijker.


'Dank Hansananda en Lilili voor jullie oprechtheid en zuivere toelichting...'
Een goochelaar die tovert met woorden, grappen en dualiteiten waaruit keer op keer blijkt dat Hansananda ego feilloos als ego ziet. Het is een openbaring dat hij niet rond de pot draait, of de schijn vanuit normen en conditioneringen op houdt. Ego is ego. En hoewel ik zeker niet van mijn ego af ben, kan ik toch volmondig beamen dat het waar is: ego is ego en Ego is nog geen EGO. Van mijn part mag er gerust over het ego, Ego en EGO gesproken worden, hoe duidelijker het me wordt hoe liever ik het heb. En als er dan iets in me geraakt wordt, dan kan ik het wel even ontkennen of verdedigen, maar uiteindelijk kan ik dan niet anders dan eerlijk toegeven; het is mijn ego dat geraakt wordt. Je kan niet door de schijn heen kijken als je de schijn als geweldig blijft zien. Dank Hansananda en Lilili voor jullie oprechtheid en zuivere toelichting…. Een verademing voor het hart, een verstilling voor het denken.


'Waar rust en vrede heerst...'
Satsang...Uit de dualiteitenwereld in de eenheid waar rust en vrede heerst... Verhelderend.


'Het is een belichting van ieders zoektocht naar de kern van je zijn...'
Een Satsang meemaken wat betekent dit? Voor mij is dit in een goede energie komen en vervolgens naar je eigen zijn gaan kijken. Aan de hand van je zelf gestelde vragen wordt er op een onpersoonlijke manier je denken en handelen toegelicht. Steeds meer krijg je inzicht op je zienswijze en je leefwijze.

Je leven wordt in al zijn facetten bekeken. Van waaruit handel je, denk je, voel je … De wortels van je emoties en psyche worden steeds meer uitgerafeld en ontbloot. Ja, het is een belichting van ieders zoektocht naar de kern van je zijn. Doorheen je dagelijkse leven doorzie je de verwevenheid te weinig bewust. Op een Satsang ga je bewust kijken en leren kijken door de duidelijke bewoordingen van Hans en Lilian. Daar wordt niet rond de pot gedraaid en veel blabla verteld. Vanuit een hogerstaande visie worden al je vragen en bemerkingen scherp gesteld en toegelicht. Je kan er door geraakt worden en inzicht verwerven over het hele Goddelijke plan. Je eigen plekje hierin met al de omstandigheden rondom je is een klein deeltje in dit plan. Zo leer je over je ‘problemen’ en bekijk ze als een uitdaging om hiermee verder te komen in je leven.Voor iedereen die bewust wil zien of leren zien is deze vorm van bewustzijnverruiming een uitdaging die zeker de moeite waard is.


'Het gaat niet om mij, echter om het totale zijn, het ware begrip, De Waarheid en niet mijn waarheid.'
Iedere deelname aan de Satsang brengt me weer een stapje dichter bij Sat. Dit te integreren en in het dagelijkse leven uit te dragen wordt een "heilig moeten". De uitnodiging je psyche te ontsluieren is geen ontkomen meer aan. Het leven bewust te gaan leven in aanvaarding enkel een onderdeeltje te zijn in Gods plan maakt me los van eigenbelang. Het gaat niet om mij, echter om het totale zijn, het ware begrip, De Waarheid en niet mijn waarheid. "Kosmosofie treedt buiten zijn oevers" lezen verheldert, haalt me uit het oordelen en helpt de illusie te gaan doorzien. Stap voor stap, keep on keeping on.


"Kan het werkelijk zijn dat wat ik tot nu gelooft heb, geleerd heb, gehoord heb niet zo belangrijk is, of uiteindelijk totaal onbelangrijk lijkt?"
Deelgenoot van een satsang is het onmogelijk om niet aan het denken gezet te worden. Door het spel van vraag en antwoord gaan het denken en de emoties als het ware zichzelf verdedigen en schieten in de kramp: "Kan het werkelijk zijn dat wat ik tot nu gelooft heb, geleerd heb, gehoord heb niet zo belangrijk is, of uiteindelijk totaal onbelangrijk lijkt?" Ja het kan! En net omdat het kan ga ik elke keer weer naar de satsangs toe. Verheugd op het feit dat Hansananda me toont waar ik me in verlies, namelijk in het belang hechten aan persoonlijke dus dualistische overtuigingen en emtionele voorwaardelijke aannames. Wat ik als persoonlijke waarheden ervaar en beleef, wordt vanuit het onpersoonlijke belicht als zijnde zwaarte. Tjonge wat een gedoe; dat wat ik meen, is niet waar en dat wat ik meende dat niet waar kon zijn, is het wel. Schatterlach en vreugde, en opluchting.... oh God wat is het fijn om de dingen te doorprikken en zo in de gaatjes licht naar binnen te laten stromen.


"Alles is niets en niets is alles..."
Alles is niets en niets is alles.... een typische Hansananda uitspraak. Tijdens een satsang wordt duidelijk dat wat werkelijk belangrijk is, niet te vinden is in de psyche. De psyche hecht belang aan talloze dingen die slechts van tijdelijk belang lijken te zijn. Lijken en schijnen zijn verwarrend voor de psychisch georiënteerde mens, daar de psyche reeds verward is. Eeuwen van geconditioneerd denken liggen aan de basis van een schijnbaar onoverkomelijke verwarring. Hansananda ontwart menige knoop die in de hersenen het verloop van de herhalende en herhaaldelijke gedragingen van de mens sturen. Hij stuurt met zijn innemende zijn op dat wat werkelijk van belang is: het oordeelloze zijn.